Stötvågsterapi


Shockwave

Shockwave är det senaste gällande behanding av senvävnad. Exempelvis tennis och golfarmbåge, hälsporre, hälsenor mm.

Läs vår folder om Stötvågsterapi direkt online »

Stötvågor "Shockwave" genererar genom pneumatisk energi en akustisk tryckvåg. Denna fortplantas via en applikator och kontaktgel rakt in i behandlingsområdet. Genom tryckvågen uppstår en akut ”irritation” i vävnadsavsnittet som ökar den lokala metabolismen vilket i sin tur skapar förutsättningarna som krävs för effektivare läkning.

Fördelar för patienten: Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Mycket goda läkningsresultat, med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.

Stötvågsbehandling finns i region norr Skellefteå, Umeå, Åre & Sundsvall.

Shockwave terapi utvecklades först för behandling av njursten. Men har nu bevisats effektiv även mot smärttillstånd i kroppens leder.

Via en lättanvänd applikator som via tryckluft genererar stötvågor in mot centrum av smärtan. Kroppens läkningssystem sätts igång på nytt med nyorganisering av nervändar, frisättning av kroppseget morfin m.m.
Kronisk tennisarmbåge, axelsmärta och hälsporre är några av de indikationer som i forskning visat sig ge oerhört bra resultat.

Shockwave är ofta den sista utvägen för patienter som testat allt och inte blivit bra. Forskningen visar på resultat där 95% är bra eller mycket bättre på endast 3 behandlingar.

Behandlingstillstånd som visat sig ge oerhört bra resultat:
 • Axelsmärta
 • Kalkaxel
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Hopparknä
 • Hälseneinflammation
 • Benhinneinflammation
 • Hälsporre
 • Plantarfaschiit
 • Löparknä
 • Trokanterit (smärta utsida höft)
 • Ljumskfästessmärta

Stötvågsbehandling - Vad är det?
Shockwave Therapy eller på svenska Stötvågsbehandling/Tryckvågsbehandling är en snabb, effektiv, välbeprövad, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod.

Historia
Sedan 1998 används stötvågsbehandlingen av många toppklubbar och internationella landslag i Europa och USA. Shockwave utvecklades i början av 90-talet för behandling av urinstenar, och används idag även för behandling av njursten. År 1997 var utvecklingen klar av en betydligt mindre och mer praktisk maskin som skulle komma att användas inom ortopedin. Denna metod kallas Radial Shockwave Therapy. Det Tyska olympiska landslaget var de som först började använda denna behandlingsmetod.

Hur fungerar det?
Genom en applikator genereras stötvågor som uppkommer av pneumatiskt tryck som transporteras in i smärtområdet. Kroppen reagerar med att öka den metaboliska aktiviteten i smärtområdet.

Det finns flera teorier bakom detta. En teori är att behandlingen ger en inflammatorisk process, vilket gör att kroppen svarar med att öka den metaboliska aktiviteten i smärtområdet. Detta stimulerar den läkande processen. En annan teori är att stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen.

Behandling
Vid ett besök undersöks man för att få en diagnos. Detta för att man ska se att man är rätt patient för stötvåg. En behandling tar ungefär fem minuter, och man behandlar tre gånger i en serie med fem till sju dagars mellanrum, sedan gör vi en utvärdering om behandlingsresultatet. Därefter kan man behöva komplettera med någon ytterligare behandling. Behandlingen gör oftast ont under några minuter, men så fort behandlingen är klar upphör smärtan. De närmaste timmarna efteråt kan man känna av behandlingen, men efter 24 timmar har det avtagit för de flesta. Stötvågen sätter igång kroppens eget läkningssystem, så tag därför inte någon antiinflammatorisk medicin samtidigt som du behandlas.

Forskning
För dig som vill läsa mer om forskningen. Läs följande tre medicinska rapporter (PDF-format).
Radial_shockwave_therapy_in_heel_spur »
Achillodynia_and_patellar_tendinopathy »
Radial_shock_wave_therapy_in_calcifying_tendinitis_of_the_rotator_cuff »Mer forskning finns på www.ems-medical.com
NAPRAPATIC KLINIK - KÖPMANGATAN 16, 931 31 SKELLEFTEÅ. TELEFON 070-306 38 53. E-POST